Cartref > Newyddion > Cynnwys
Shaanxi Ming Chemical Technology Co, Ltd Cyfarfod Cryno Gwerthiannau Canol-Flwyddyn Cynhaliwyd yn llwyddiannus
- Jul 11, 2018 -

Ar 10fed o Orffennaf. Cynhaliodd holl weithwyr Shaanxi Ming Chemical Technology Co, Ltd gyfarfod blynyddol gwerthiant blynyddol 2018. Rhannwyd y cyfarfod yn ddwy ran. Ar ddechrau'r cyfarfod, adroddodd pob personél gwerthiant ar eu gwaith yn ystod hanner cyntaf 2018, a rhoddodd penaethiaid adrannau amrywiol grynodeb o gwblhau tasgau'r adran.

Yn y prynhawn, cynhaliwyd cyfarfod arbennig i ddefnyddio'r amcanion gwaith ar gyfer ail hanner y flwyddyn. Mae'r ffocws ar y materion a oedd yn bodoli yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn yn ystod ein gwasanaeth i'n cwsmeriaid. Byddwn yn ymdrechu i wella ein hagwedd gwasanaeth. Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i'n cwsmeriaid ac ehangu ein busnes yn unol â'r egwyddor o gyfuno ein diddordebau a'n diddordebau cwsmeriaid gyda'n gilydd.

Rydym yn gwneud ymdrech i fod yn brif gyflenwr dethol planhigyn, powdr ffrwythau, pigment naturiol yn Tsieina.

Rydym ni gyda'n gilydd, yn ei gwneud yn well.