Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Buddion Iechyd nodedig o Spirulina
- Aug 06, 2018 -

Yn gyffredinol, mae manteision sbwriel spirulina yn cynnwys pwysau yn colli, gan ymladd straen ocsideiddiol, spirulina gyda ffynhonnell gyfoethog o brotein, ymladd llid, rheoli siwgr yn y gwaed yn y bôn, mae'r ysgyfaint yn gwaed yn cefnogi iechyd yr afu, gan roi hwb i imiwnedd ac ati.

Spirulina, alga glas-las gwyrdd tywyll sydd wedi'i dynnu fel un o'r bwydydd mwyaf potensial ac amddiffynnol sy'n bodoli. Fe'i defnyddir yn aml fel atodiad i ddeietau'r ddau omnivores a llysiau yn syml oherwydd y manteision iechyd a ymchwiliwyd yn dda ac amrywiol.


spirulina.jpg

Nodweddion Gwrth-oxidant

Mae spirulina , fel gyda llawer o lysiau gwyrdd dwfn eraill (sbigoglys,), yn fwyd gwych ar gyfer ymladd straen ocsideiddiol. Bydd y rhai sy'n cymryd rhan mewn ymarfer parhaus, dwys (fel y rhai sy'n rhedeg pellter hir) yn rheolaidd yn cynhyrchu llawer iawn o straen ocsideiddiol a radicalau rhydd, sy'n gysylltiedig â datblygu canser ac effeithiau negyddol eraill ar iechyd.

Lipidau Gwaed

Er bod y dystiolaeth wyddonol yn dal yn denau ar y ddaear, mae yna rai data rhagarweiniol i awgrymu bod spirulina yn cael effaith gadarnhaol ar glwcos yn y gwaed, yn bennaf oherwydd gwelliannau ysgafn, ond arwyddocaol, yn sensitifrwydd inswlin y pynciau prawf

Iechyd Iau: Iau Brasterog ac Enzymau

Mae iechyd yr afon yn hynod o bwysig - mae'r iau yn gyfrifol am ddatblygu amrywiaeth o faetholion a chemegau hanfodol sy'n cadw'r corff yn gweithredu ac yn hwyluso iechyd a metaboledd cyffredinol. Gall alcohol, diet gwael, ysmygu, camddefnyddio steroid, meddyginiaethau presgripsiwn ac amrywiaeth o ffactorau amgylcheddol eraill roi ein hawdlyn mewn perygl difrifol - gall hyn, yn ei dro, oblygiadau difrifol iawn i iechyd a lles.

SPIRULINA POWDER.jpg

Rheoli Alergedd

Ar wahân i gynnydd y imiwnedd a ddarperir i haint microbaidd a thiwmorau celloedd, mae Spirulina yn gysylltiedig â gwelliannau yn y symptomau a brofir gan y rhai sy'n dueddol o ymateb i alergedd i amrywiaeth o symbyliadau. Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar ymatebion alergaidd trwy'r trwyn a'r sinws, ond mae'r rhain yn symptomau cyffredin iawn ar draws amrywiaeth o alergeddau cyffredin (fel hayfever) a gallant gael budd mawr posibl, yn enwedig gydag astudiaeth bellach.


Dim ond ar gyfer pwrpas addysg a chyfathrebu yw gwybodaeth am hyn. Rydym yn eich annog i siarad â'ch darparwyr gofal iechyd, meddyg, fferyllydd ac ati, ar gyfer problemau iechyd, Nid yw unrhyw beth a grybwyllir yn yr erthygl hon yn cymeradwyo'r cynhyrchion neu'r cyngor arbenigol.

Am ragor o fanylion, ewch i'n gwefan: www.mwprochem.com

neu anfonwch e-bost atom: info@mwprochem.com