Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Calorïau di-dâl gydag eiddo unigryw-Stevia siwgr yn lle
- Nov 26, 2018 -

Mae melysydd yn chwarae rheol allweddol ym mywyd pobl! Ymhlith y cynhyrchion y mae pobl sy'n poeni am iechyd angen iddynt roi'r gorau iddi, mae siwgr yn un o'r prif gynhyrchion. Yn ofer, mae llawer o bobl yn credu bod y cynnyrch hwn yn beryglus yn unig ar gyfer diabetes posibl. Mewn gwirionedd, gall hyd yn oed corff iach achosi niwed difrifol i siwgr. Mae meddygon Ewropeaidd wedi cynghori cleifion i ddefnyddio melysyddion yn hir.

stevia sugar

Pam fod melysyddion yn well na siwgr?

Yn anffodus, ychydig iawn o bobl sy'n gwybod peryglon sugcros. Ar yr un pryd, gall melysyddion gael gwared â llawer o broblemau iechyd. Gall bwyta gormodol o siwgr arwain at ddatblygiad clefydau peryglus, gan gynnwys:

Hypoglycemia adweithiol a achosir gan gynyddu cynnwys glwcos;

Clefydau autoimiwn fel asthma a sglerosis ymledol;

Gwenwynau amrywig;

Osteoporosis;

Ecsema ac emffysema;

Cataract a myopia;

Afiechydon y cnwd a'r dannedd;

Disgwyliad Adrenal.

Yn ddiau, gall siwgr ymosod ar brosesau metabolegol y corff, cyfrannu at ddatblygu alergeddau bwyd a hyrwyddo pwysau. Fel y gwelwch, dylid lleihau hyd yn oed pobl iach a rhoi hyd yn oed yn well ar siwgr. Yn ogystal, mae substaintau siwgr heddiw ar gael yn rhwydd, ac mae'r dewis o ychwanegion bwyd yn enfawr.

A allaf brynu disodlyd siwgr sy'n gwbl ddiogel ar gyfer fy iechyd?

Wrth gwrs, ers dros 50 mlynedd, mae planhigion stevia yn dynnu stevia wedi cymryd y blaen yn y farchnad melyswyr. Mae'r sylwedd hwn nid yn unig yn cael sgîl-effeithiau, ond mae hefyd yn dod â manteision mawr i'r corff.

Stevia a'i heiddo unigryw

Wedi'i blannu yn Paraguay yn wreiddiol, mae Stevia heddiw wedi cael ei blannu'n llwyddiannus mewn mwy na dwsin o wledydd, gan gynnwys Tsieina. Mae cyfansoddiad cemegol unigryw gan wair glas. Mae dail planhigion yn cynnwys dwsinau o fitaminau, elfennau olrhain, asidau amino a glycosidau, sy'n hanfodol i'n corff. Mae Stevia yn fwy melyn na siwgr - ac nid oes bron i unrhyw galorïau. Yn wahanol i lawer o melysyddion eraill, mae ganddo flas hyfryd iawn.

Oherwydd ei gynhwysion arbennig, mae'r disodli siwgr hwn yn fuddiol i bron pob organ a system. Dim ond ychydig sy'n sylwi arnom:

Melysyddion yn gwella'r system dreulio;

Lleihau straen a chryfhau'r croen a'r pibellau gwaed;

Gwella imiwnedd;

Normaleiddiad asid trypsig;

Activate the brain;

Trin tocsinau a halwynau metel trwm

Arafu'r broses heneiddio.

Mae Stevia wedi dod yn rhan hanfodol hanfodol o ddeiet diabetig: mae'n helpu i normaleiddio pwysau'r corff a chyfrannu at gynhyrchu inswlin. Os ydych yn prynu'r eiliad hwn o siwgr, gallwch hyd yn oed gael meddyginiaeth mewn cleifion â diabetes math 2 ysgafn.


Rydym Shaanxi Ming Chemical Technology Co, Ltd yn bennaf yn gwneud detholiad stevia a melysyddion eraill megis detholiad ffrwythau monk, a chynhwysion detholiad llysieuol eraill.

A oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi roi gwybod i mi neu peidiwch ag oedi i ofyn am sampl i'w werthuso.


07